ЗА БЕЗБЕДНИЈЕ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ!

Подршка партнерском удружењу реализацији петиције за заштитну ограду.


На молбу колега из Спортског удружења "Јасике 2003", истражили смо техничке могућности и надлежности постављања заштитне ограде између државног пута и спорстких терена и дечијег игралишта "Јасике" у Врбасу. Потом смо упознали наше партнере са процедуром обраћања надлежном органу у општини Врбас, сачинили предлог обраћања и направили листе за петицију грађана. Такође смо им помогли у прикупљању потписа.

Наиме, СД Јасике 2003 у току године организује више манифестација са децом и омладином која имају спортски и еколошки карактер, анимирајући их при томе да негују здраве стилове живота, нарочито, боравак у природи и на уређеним јавним просторима, попут нашег.

Као резултат свог рада и добрих услова за спорт, рекреацију и дружење, током сезоне, готово осам месеци у години, терени су испуњени корисницима, првенствено, младим нараштајем.

Међутим, масовно коришћење овог јавног простора и близина фреквентне саобраћајнице, утиче на повећани ризик од саобраћајних незгода. У времену одржавања манифестација, са великим бројем паркираних возила непосредно уз друм, овај ризик се повећава. Пут се масовно претрчава, возила се бесправно паркирају на зеленој површини и заклањају видик, нарочито малој деци.

Стога смо у помогли СД Јасике 2003 да се обрати Савету за безбедност саобраћаја општине Врбас у очекивању да испита да ли простор омогућава и/или услови саобраћаја дозвољавају постављање заштитног уређаја (ограде), у сврху трајног система за задржавање возила а ради заштите трећих лица, са решењем које у датим околностима постиже најбољи ниво заштите.

Позитивна околност реализацији петиције је организација традиционалног турнира за мали фудбал 3 на 3 и велика посета грађана, који су масовно дали подршку петицији.

Овом подршком добили смо искреног цивилног партнера за спровођење нашег јавног заговарања за одрживо управљање отпадом и за евентаулно спровођење петиције, коју ћемо покренути у случају недостатка преговарачког слуха код доносиоца одлука у нашем локалу.

Подршку цивилном умрежавању добили смо од компанија: Фабрика шећера Црвенка, Суноко, Витал и Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image