"ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА"!

Учешће ЕПВ на радионици Мисије ОЕБС у Србији.


На позив Оливере Зуровац Кузман, саветнице за екологију у Мисији ОЕБС у Србији, узели смо учешће на радионици под називом "Мобилизација ресурса за зелено одлучивање", у конференцијском центру Invoy у Београду, уз друге респективне представнике из цивилног сектора, академске заједнице, пословног света и Привредне коморе Србије.

Уводна излагања имали су Бојан Клачар из ЦЕСИД-а, са презентацијом процене потреба народних посланика за подршку у области ЗЖС. Затим, Ненад Јевтовић, директор Института за развој и иновације, са упоредним моделима експертске подршке парламентарцима и Мирјана Дреновак-Ивановић, редовна професорка еколошког права на Правном факултету Бг, са прегледом предстојећих обавеза и законских измена у области ЗЖС. Техничка подршка и модератор скупа био је Лука Штерић из Мисије ОЕБС-а.

Аудиторијуму је представљен модел - Зелени ресурсни центар (ЗРЦ), којим се жели унапредити капацитет Народне скупштне РС у процесу доношења одлука и надзора над еколошким политикама. У фокусу модела постављен је законодавни оквир, затим, његова контролна улога, начин повезивања и комуникације са заинтересованим странама и различитим актерима. Потенцијални значај ЗРЦ је афирмисање одговорности према еколошким политикама, уз јачање институционалних механизама за одлучивање и нарочито, изградња поверења.

Део целодневне радионице спровео се кроз три радне групе: Цивилно друштво, Академска и Бизнис заједница. Пошто су нам углавном блиски и познати ставови цивилних колега, одабрали смо бизнис заједницу, због вишегодишњег искуства сарадње са домаћом прехрамбеном индустријом, имајући при томе у виду напретке које су остварили у достизању еколошких стандарда пословања, углавном без подршке државе и објективне тешкоће са којима се суочавају у примени прописа а који нису довољно познати јавности, нити доносиоцима одлука.

Наши утисци са овог, одлично организованог скупа су помешани.

Наиме, Мисија ОЕБС има велики ауторитет према доносиоцима одлука и по нама, могла би покренути позитивне промене, уколико се презентовани модел покаже ефикасним (уз мање дораде). Под ефикасним, подразумевамо да ће привући довољно квалитетних и добронамерних субјеката/инпута, из којих ће парламентарци извлачити стручно и искуствено обликовано мишљење о еколошкој проблематици, коју ће потом преко скупштинског одбора за животну средину, делегирати за дневни ред Скупштине.

С друге стране, ово би, по представљеним истраживањима ЦЕСИД-а и мишљењу учесника скупа са стажом посланика, био озбиљан заокрет у радним рутинама посланика, које у претходним сазивима ова тема није претерано занимала, за коју нису претерано компетентни и најважније, нису навикли да прихватају сугестије мимо утврђених политичких канала.

Елем, наша је мисија да одговоримо на сваки позив који је усмерен на укрупњавање снага и потенцијала за позитивне промене. Стога се нећемо "претерано секирати" проценама домета ове иницијативе, већ ћемо мотив тражити у подршци сродним душама, које покушавају искорачити тамо где ми не можемо.

Подршку заговарању унапређења еколошких политика, добили смо од компанија: Фабрика шећера Црвенка, Суноко, Карнекс и Витал


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image