KOПА СЕ ПО ПЛАНУ И ПРОГРАМУ!?

Фото: Никола Боровић

Одговор општине Кула на питање о нарушавању насипа Великог бачког канала.

Реагујући на објаву забринутих грађана Куле, ЕПВ је упутио Захтев за приступ информацијама од јавног значаја општини Кула, у вези нарушавања насипа ВБК на потезу према Црвенки. Одговор је стигао у законском року и објављујемо га у целости у наставку саопштења.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
Општинска управа Кула
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Одељења за инспекцијске послове
Број : 015-020-40/2023-2
Датум : 27.октобар 2023.године
К у л а
                                                                       ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАС
Председник удружења грађана Ратко Ђурђевац
Врбас 21460
Јожефа Атиле бр.22

ПРЕДМЕТ : Одговор на Вашу представку , везано за питање експолатације земље са насипа Великог бачког канала , у општини Кула , на потезу око један километар од дрвеног моста према Црвенки

Поштовани,

Дана 23.10.2023.године , примљен је Ваш Захтев за приступ информацији од јавног значаја , а везано за питање : „ Да ли су службе или општинска јавна предузећа на било који начин укључена у експлоатацију земље са насипа Великог бачког канала , на потезу око један километар од дрвеног моста према Црвенки ? Уколико су укључена , из којег је то разлога?“

Обавештавам Вас да је Руководилац Одељења за инспекцијске послове општине Кула ( Инспектор за заштиту животне средине ), заједно са Грађевинским инспектором изашао на лице места , пријављене локације, 26. октобра 2023.године. Том приликом је констатовано да се на предметној локацији не изводе, радови, ни од стране служби општине, ни од стране јавних предузећа општине Кула ( нити су се изводили).
Предметна површина и обала ВБК, је власништви „Воде Војводине“ Нови Сад. Од њихове управе смо добили информације, да предметна локација није део насипа, насип се протеже од локације Млина „Жито-Бачке" Кула па све до испод моста према Врбасу и даље. Да се према Врбасу (општина Врбас) на насипу дуж канала спровде радови, који ни њима није познато ко врши, а који су узурпирали насип ВБК.
 
На овом предметном потезу обале ВБК, према Црвенки, је пре 5-6 месеци „ Бачка Врбас„ из Врбаса, узимала земљу да би реконструсала водозахват,(систем  одводњавања – наводњавања), којим они управљају на територији општине Кула. Речено нам је да ни Воде Војводине, преко „Врбас Бачке„ тренутно не изводе никакве радове на овом потезу према Црвенки. Детаљнији одговор на Ваше питање можете добити од „Воде Војводине“ Нови Сад, водног предузећа које управља ВБК, и обалом канала, које је њихово земљиште, у општини Кула. Водна инспекција је надлежна за заштиту вода, и то је информација која може бити корисна у овом случају.

Члан 196. Закон о водама („Сл.гласник РС„ бр.30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), прописује надлежности овог закона.

Срдачан поздрав
Руководилац Одељења за инспекцијске послове
Инспектор за заштиту животне средине
Биљана Леовац
_____________________

За активности јавног залагања за животни простор подржани смо од компанија: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image