Ако би некако могли да радите свој посао?!

Предата петиција за редовно одржавање Лазиног парка у Врбасу.

Данас смо предајом петиције општини Врбас са 1176 потписа и 107 он-лајн потписа, окончали прву од многих фаза грађанског активизма за нормалан и пристојан јавни простор у нашем граду. Осим потписа, после 4 године, још једном смо им предали елаборат за изградњу амбијенталне пешачко-рекреативне стазе кроз парк. Поучени искуством, спремни смо за игнорисање и наредну фазу борбе. У наставку објављујемо наше обраћање надлежном лицу у Општинском већу.

Општина Врбас                
Општинско веће
Ивор Лукин, члан већа за комуналне делатности

ЗАХТЕВ

Поштовани!
Складно Члану 68. став 5. Закона о локалној самоуправи а везано за одељак III Непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе, као иницијатори петиције а складно вољи 1176 грађана чије потписе достављамо у прилогу овог дописа, захтевамо повратну информацију и пријем, ради спровођења јавне расправе на тему одржавања Лазиног парка.

Образложење:

Непостојање редовног и систематичног одржавања највеће зелене површине у граду, Лазиног парка, узрокује његово убрзано пропадање и поред напора наше организације, чланова удружења „Лазин парк 2012“ и појединих комшија, да овај простор задржи своју функцију.
Подсећамо Вас да се парк налази на ободу града и да у својој дужини од скоро један и по километар представља природни зид против неповољних климатских утицаја, да постоји велики број грађана који га користе за одмор и рекреацију и да су недавно организоване манифестације, показале да има и туристички потенцијал.
У жељи да Вам олакшамо доношење одлуке, са амбицијом да препознамо реалну могућност спровођења наше иницијативе а познавајући при томе надлежности општинских служби и одељења, предлажемо вам да у припреми нашег сусрета исходујете следећа мишљења:
Одељење урбанизма, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, за мишљење о усклађености наше иницијативе са постојећим позитивим законским прописима и програмима општине Врбас и при томе да размотре:
• Програм комуналних делатности у делу одржавања јавних зелених површина (прог. клас. 1102-0001) и
• Програм комуналних делатности у делу одржавања чистоће на површинама јавне намена (прогр. Клас. 1102-0002).
Одељење Буџета, за мишљење о постојању буџетских линија кроз које би се наша иницијатива евентуално финансирала и при томе да размотре:
• управљање грађевинским земљиштем (функција 620);
• дечија игралишта и парковски мобилијар (позиција 112, економ. класиф. 424) и
• отворени спортски терени (позиција 113, економ. класиф. 424).
Обавештавамо Вас да ће индикатори Ваше добре воље бити:
• враћање дијалога са активним цивилним друштвом у локалу, којег у великој мери представљамо;
• доношење скупштинске одлуке о усвајању Програма унапређења и коришћења јавних зелених површина за 2024. годину са траженим елементима финансирања редовног одржавања Лазиног парка;
• потписивање Уговора са надлежним педузећем/има за одржавање Лазиног парка у 2024. години
У наставку наводимо активности које желимо да буду специфициране првим годишњим уговором/има о одржавању Лазиног парка:
1. Да се замене оштећене и дотрајале канте за смеће.
2. Да се једном недељно празне канте за смеће.
3. Да се једном годишње офарбеју клупе и поправе оштећене.
4. Да се једном годишње офарбају дечија и спортска игралишта и поправе оштећене справе.
5. Да се једном годишње уклоне сува и болесна стабла.
6. Да се једном годишње парк попуни новим садницама.
7. Да се једном годишње изврши орезивање стабала.
8. Да се од априла до октобра једном месечно коси парк, целом својом дужином.
9. Да се од априла до октобра три пута изврши третман против крпеља.
Такође захтевамо инвестиционо улагање у инфраструктуру парка и то:
1. Да се кроз целу дужину парка изгради амбијентална пешачко-рекреативна стаза (Елаборат са предмером и предрачуном радова на изради пешачко рекреативне стазе у Врбасу – Лазин парк, креиран од инжењера ВП Бачка из Врбаса, доставили смо председнику општине Врбас новембра 2019. године).
2. Да се дуж целе стазе постави пригодно парковско осветљење.
3. Да се крај Еко-ћошета, код Ватрогасне станице, постави амбијентална чесма и прикључи на водоводну мрежу.
4. Да се наплата утрошене воде са поменуте чесме врши на рачун надлежне II Месне заједнице.
Сматрамо да је наша иницијатива основана, темељно припремљена и за локалну самоуправу реално остварива, те да је за Вас ово добра прилика за сусретљивост према вољи велике групе корисика ваших услуга.
Грађани су препознали свој дугорочан интерес за услугом редовног одржавања парка, волели би смо да препознате и Ви свој у несметаном вршењу власти.


Срдачан поздрав!     

Еколошки покрет Врбаса
председник
Ратко Ђурђевац

Прилози:
1. 59 (педесетдевет) листова петиције са захтевима и потписима 1176 (хиљадустоседамдесетшест) грађана.
2. Одштампана он-лајн петиција са 107 (стоседам)потписника.
3. 10 (десет) примерака флајера са захтевима и очекивањима грађана.
4. Елаборат са предмером и предрачуном радова на изради пешачко рекреативне стазе у Врбасу – Лазин парк.

Спровођење петиције саставни је део пројекта "Сачувајмо Лазин парк", који је подржан од стране #Trag_fondacije, уз финансијску подршку Владе Уједињеног Краљевства. За активности јавног залагања за животни простор такође смо подржани и од компанија: #Шећерана_Црвенка, #Суноко, #Витал и #Карнекс.


Штампа  

Адреса

Јожефа Атиле 22, Врбас 21460 Србија

Image