ВЕСТИ - ЕПВ

Договор са младим еколозима из Црвенке

"РАЗВОЈ ЕКОЛОГИЈЕ У КОМШИЛУКУ"!


Јуче смо уз подршку Јелене Керекеш, наставнице техничког образовања и координаторком еко-тима ОШ "Вук Караџић" из Црвенке извели радионицу са ученицима од петог до осмог разреда, члановима тима, на тему подизања нивоа организованости, ради бољег планирања активности и већег еколошког доприноса како школи, тако и локалној заједници.


Уз обострану сагласност ова вредна деца су и званично постали волонтери Еколошког покрета Врбаса, њих 30-так. То ће нам омогућити да у организацију рада и планирање наших активности уврстимо и вредан људски ресурс из комшијске општине, који је спреман да чини добра дела у својој локалној заједници и солидарно подржава суседне.

Са ученицима је урађен интервју о сврси и мотиву волонтирања. Чули смо потом мноштво идеја за акције. Уочени су при томе проблеми у самој школи, као што је понашање ученика у одлагању отпада и начин како да се приђе решењу. Шта да се учини изван школе, према локалној заједници? Ко су актери из локала и како им прићи? Где то надлежне службе "остављају посла" савесним грађанима и еко-тиму?

Направљен је договор о евиденцији учешћа у активностима, ради вредновања појединачних резултата. Лагано уочавамо разлику у афинитету деце према различитим врстама активности, што је отворило потребу разврставања волонтерских послова по њиховој сложености и стварању радних група или појединаца, рецимо, за промоцију волонтерског рада, координацију и евиденцију, анимацију и вршњачку едукацију...

Наставница Јелена нас је информисала о планираним еколошким активностима школе, па ћемо настојати да то све ускладимо са нашим плановима, како би смо им пружили максималну подршку.

Радионица је омогућена реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.