ВЕСТИ - ЕПВ

Еколошки покрет Врбаса у партнерству на новом пројекту.

ШУМА ЗОВЕ НА ДИЈАЛОГ!


Од августа 2021. године, почела је реализација пројекта “Шума зове на дијалог” у оквиру програма ЕKО-СИСТЕМ: Подршка реформама у заштити животне средине, који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС), уз подршку Шведске преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида). Пројекат реализују 4 чланице мреже "Пошумимо Војводину" - Покрет горана Новог Сада, Еколошки центар Врбас, Рурални центар Сова и Дечија еколошка академија, док је носилац пројекта Покрет горана Новог Сада.Циљ пројекта је унапредити свест грађана и доносилаца одлука о важности очувања и унапређења постојећих шума, као и повећања површина под шумама и њихове неге у АП Војводини. Током пет месеци трајања пројекта, желимо да унапредимо знање грађана о важности шума и повећамо активизам у њиховој заштити и то кроз обуку деце у основним школама у Врбасу, Сремској Митровици и Новом Саду, кроз организоване акције садње у сваком граду.

Настојаћемо да снажном кампањом јавног заговарања повећамо видљивост Мреже и њен заговарачки капацитет са доносиоцима одлука и на тај начин обезбедимо веће поверење грађана. Током реализације пројекта планирано је да снимимо едукативне и промотивне видео материјале о важности шума, објављиваћемо информације и афирмативне текстове на сајтовима и друштвеним мрежама партнера, штампати промотивни материјал и едукативни материјал.

Један од важних циљева је да остваримо комуникацију, међусекторски дијалог и дијалог са представницима из других сродних области као што су заштита природе, енергетика, климатске промене и управљање водама као и да помогнемо да Мрежа „Пошумимо Војводину“ буде препозната као релавантан партнер у доношењу одлука у области шума.   


 

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net