ВЕСТИ - ЕПВ

Подршка еколозима Србобрана пpотив загађења Великог бачког канала.

НЕКВАЛИТЕТНИ ПРОПИСИ СПУТАВАЈУ КВАЛИТЕТАН НАДЗОР НАД ЗАГАЂИВАЊЕМ ВОДА!

 21.12.2020. Извор: Еколошки покрет Општине Србобран (пре узорковања)

Еколошки покрет Врбаса подржао је пријаву Еколошког покрета Општине Србобрана ЕПОС, који су по дојави ловаца, евидентирали и пријавили загађење ВБК општинској инспекцији за животну средину. Додатно замољени да реагујемо и информисани о ванредно лошој води у истом каналу крај Рибњака ПИК Бечеј, укључили смо се у овај проблем алармирањем Покрајинске инспекције за воде, Покрајинске инспекцији за животну средину и стараоца водотока, ЈВП Воде Војводине.

22.12.2020. Извор: Покрајинска инспекција за животну средину (при узорковању)

Реакција инспекција и старатеља била је брза али не и довољна да узорковањем предухитре, како смо сазнали од партнера из Србобрана, разблаживање загађене воде. О свом поступању добили смо детаљан извештај од надлежне инспекције и Вода Војводине.

Укратко, служба за заштиту вода Вода Војводине, изашла на лице места 22.12.2020. сихронизовала се са надлежном инспекцијом, фотографисала је лице места и ангажовала овлашћену лабораторију - ПМФ Нови Сад, која је у присуству Покрајинске инспекције за заштиту животне средине извршила узорковање отпадне воде, а инспектор је предузео мере из своје надлежности према осумњиченом загађивачу - Дорадни центар БСП (Best Seed Producer) из Србобрана, наложивши му законске мере поступања.

Овај акцидент још једном је указао на простор и потребу законског решења које ће омогућити ефикасније реаговање и поступање органа надзора и контроле.

Наиме, покрајинска инспекција у пренетим надлежностима може да уђе код оператера, наложи му мере за санацију проблема и да изврши анализу воде о свом трошку и о свему да их извести, али не може да узоркује воду на лицу места, када је ситуација још "врућа".

Старатељ при томе, не може да наложи оператеру никакву меру, али има надлежност и средства са којима може да ангажује овлашћену лабораторију да узоркује проблематичну воду. Може наравно, да му повећа накнаду за загађивање вода до законског максимума. Могао би такође да уз, надлежну инспекцију, рибочуварску службу, пецароше, еколошке активисте... успостави мониторинг над делом водотока под ризиком или притиском загађења. Колико то кошта и да ли постоје довољна средства из водних накнада за те намене? Да ли постоји добра воља и да ли се то ради у довољној мери?

Дакле, да би се колико-толико ефикасно поступило према загађивачу ("док је вруће"), морају се у кратком року сихронизовати више државних служби а при томе да се очекује као производ њихове сарадње, довољно квалитетан материјал, извештаји, који би се искористили у евентуалном доказном поступку са добром шансом за примерену пресуду. Како то изгледа у пракси?

Познавајући ситуацију која нам се редовно предочава од надлежних инспекцијских органа, по којој немају довољно инспектора, хронични недостатак новца за континуирани теренски рад, додајемо и недовољно стимулисане инспекторе, губитак инспекцијских надлежности локала, притисак извршне власти на инспекторе, не укључивање активних грађана и еколошких организација у мониторинг... закључујемо да не постоје предуслови и реална очекивања за успешну борбу органа надзора и контроле против загађивања водотокова у Војводини.

У наредном периоду покушаћемо окупљање свих актера проблема на скупу који би за излаз формирао заједнички став о потреби доношењу квалитетнијег законског решења у заштити површинских вода Србије.

Наше ангажовање и јавно заступање по овом проблему обавља се у оквиру пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива.

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net