ВЕСТИ - ЕПВ

Основана нова мрежа еколошких удружења.

"ПОШУМИМО ВОЈВОДИНУ"!


Данас је у Сремским Карловцима у еколошком центру "Радуловачки" ЕПВ подржао оснивање, уз још 15 НВО из Војводине, мрежу цивилних организација, под називом, "Пошумимо Војводину". Још 10-так удружења већ су најавили своје приступање мрежи.Иако су вредности и значај шума неспорни, а шумовитост у АП Војводини далеко испод оптималне, и то у регији у којој је пољопривредно земљиште најважнији ресурс, јавност и доносиоци одлука, ипак, очувању постојећих шума и пошумљавању не придају важност каква се очекује и каква је неопходна. Очување постојећих шума и ново пошумљавање нису приоритет, недовољно ефикасно се планирају, недовољно се финансирају, проблеми који их ограничавају се не решавају, тако да годинама изостају видљиви помаци, који би се показали не само у повећању површина под шумама, већ и у очувању постојећих површина.

Организације цивилног друштва свесне су друштвене улоге коју имају, а знањем, искуством, добровољним радом и на друге начине могу и желе да допринесу побољшању стања. Један од делотворнијих начина за то је оснивање мреже, која ће окупљати удружења посвећених унапређењу стања постојећих шума и повећању површине под шумама у АП Војводини.

Мрежа је основана ради остварења следећих циљева:
- Већег утицаја јавности на доносиоце одлука на свим нивоима власти, ради очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини;
- Развијања свести јавности о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреде, економије и ублажавање последица климатских промена;
- Веће медијске видљивости чињеница и проблема, као и начина за њихово решавање, у вези са стањем пошумљености у АП Војводини;
- Удруживање знања, искустава, доступности медијима, интернет видљивости и других капацитета чланица Мреже.

Чланица Мреже може постати свака организација цивилног друштва основана на подручју АП Војводине, неформална група или појединац. Услови за чланство су деловање у области заштите животне средине, заштите природе, пољопривреде, људских права, омладинског рада и слично, затим искрено заступање вредности грађанског друштва, и прихватање циљева Мреже. О пријему у чланство одлучују чланице Мреже.

Мрежу су основале следеће организације цивилног друштва:

Еколошки центар Станиште из Вршца, као иницијатор;
Покрет горана Војводине;
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад;
Еколошко удружење Авалон, Вршац;
Инжењери заштите животне средине, Нови Сад;
УСР Делиблатско језеро, Делиблато;
УГ Еко зона Ковин, Ковин;
НИДСБЕ Јосиф Панчић, Нови Сад;
Еколошки покрет Врбаса
Природњачко друштво Геа, Вршац;
Покрет Одбранимо шуме Фрушке Горе, Нови Сад;
ДМИ Бранислав Букиров; Нови Сад;
ЦЕКОР, Суботица;
Покрет горана Сомбора, Сомбор;
Покрет горана Новог Сада; Нови Сад;

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net