Документа ЕПВ

Протокол о сарадњи са СО Врбас

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
између
ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ВРБАСА и ОПШТИНЕ ВРБАС
 
На основу потпуне узајамне размене информација и исказаних намера у погледу сардње утврђује се следеће:
     Члан 1.
Општина Врбас приступа решавању проблема присуства штетног полена у ваздуху на свом подручју у складу са важећим нормативима и законским прописима Републике Србије и у складу са препорукама Европске уније којим се ова материја регулише. Приоритетан задатак је смањење закоровљених површина под амброзијом и другим алергогеним коровима.
     Члан 2.
Општина Врбас прихвата решавање овог проблема на регионалном принципу и подржава формирање Међуопштинског штаба за борбу против амброзије са седиштем у Врбасу, иницираног од Еколошког покрета Врбаса, у циљу организоване међуопштинске сарадње на пословима уклањања алергогеног корова уз сихронизацију Републичке Управе за заштиту биља и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У ту сврху подржава се активирање и рад уређаја за мерење концетрације полена у ваздуху у Врбасу (тзв. “клопке за полен”), ради валоризације резултата претходно наведених активности и ради обавештавања грађана о присуству и концетрацији штетног полена у ваздуху по врстама биљних алергена.
     Члан 3.
Општина Врбас ће обезбедити активно учешће стручног лица у раду овог штаба, чиме ће се покрити представљање интереса општине Врбас.
Општина Врбас ће на принципу равноправносити и економске снаге, заједно са другим општинама учесницама у раду Регионалног штаба, финансијски подржати његов рад и сервисирање рада “клопке за полен”.
Општина Врбас ће са својим капацитетима обезбедити дистрибуцију промотивно-едукативног материјала својим грађанима а који је прихваћен Одлукама Регионалног штаба за борбу против амброзије. Општина Врбас ће субвенционисати израду овог материјала у делу количина намењених својим грађанима.
     Члан 4.
Општина Врбас прихвата координацију Еколошког покрета Врбаса у раду Регионалног штаба за борбу против амброзије.
     Члан 5.
Еколошки покрет Врбаса ће у координирању рада Регионалног штаба за борбу против амброзије обезбедити систем доношења одлука концензусом.
     Члан 6.
Еколошки покрет Врбаса ће у оквиру својих могућности пружити подршку Општини Врбас у активностима едукације, промоције програмских активности, као и преноса својих знања и искустава у области унапређења борбе против штетног полена.
Еколошки покрет Врбаса ће обезбедити грађанима Општине Врбас равноправно и потпуно информисање о резултатима анализа узорака са “клопке за полен”.
У случају обезбеђења донације за израду промотивно-едукативног материјала Еколошки покрет Врбаса ће на принципу пропорционалности обезбедити адекватне количине овог материјала за Општину Врбас.
     Члан 7.
Овај протокол је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака страна задржава по два примерка.


У Врбасу, 10. март 2006. године

ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА
Председник
Ратко Ђурђевац

ОПШТИНА ВРБАС
Председник
мр. Жељко Лаиновић

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 
 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net