ВЕСТИ - ЕПВ

Кампања пролећне садње у насељеним местима Општини Врбас

ВИШЕ ХЛАДА У ОПШТИНИ ВРБАС!

Подизање приоритета пошумљавања и озелењавања у Општини Врбас произвело је ретку и вредну донацију садница Србија шуме и Министарства животне средине. На позив и разумевање локалне саморупаве, ЕПВ је од самог наговештаја могућности добијања садница, учествовао у договорима за садњу и одржавање садница. Као епилог заједничког напора, нарочито руководства Општине Врбас, 10000 младих храстова лужњака штитиће од ветра, хемије и прашине три наша села, Бачко Добро Поље, Равно Село и Савино Село. Копање рупа помогла је Индустрија меса Карнекс из Врбаса.


Како је већ и прописано, урађени су пројекти садње, исходоване су неопходне дозволе и добијене су локације за садњу од надлежних институција. По масовној садњи коју су извели радници јавних предузећа, саднице су одмах нађубрене вештаком, кренуло је и орезивање од стране Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду (ЈАЗИП). По претходном договору, месне заједнице, ЈАЗИП, добровољна ватрогасна друштва из ова три села и ЕПВ преузели су обавезу за заливање, како би све заједно допринело да саднице добију већу шансу за преживљавање а Општина Врбас лагано да изађе из неславног процента пошумљености.

Уколико се испоштују постигнути договори, ово би могао да буде модел успешне међусекторске сарадње у несумњивом јавном интересу адаптације на климатских промене.

Међусекторска сарадња омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.