ВЕСТИ - ЕПВ

Договор за пролећну садњу у ресторану Краљ на Ловцу у Врбасу

ПРЕКО 7000 САДНИЦА У ОПШТИНУ ВРБАС!


Данас смо на Ловцу у ресторану Краљ у Врбасу окупили актере из локалне самоуправе, ЈАЗИП-а, ЈКП Комуналац, удружења ловаца "Врбас 2018" и Удружења пчелара Врбас, како би покушали повећати пошумљеност у Општини Врбас. Главна тема је била садња 2500 приспелих садница багрема, које је Еколошком покрету донирао приватни расадник Павла Матарића из Сомбора и још око 5000 додатних садница које се ускоро очекују из Горанског расадника Сомбор, Индустрије меса Карнекс и Министарства заштите животне средине.Поред организатора, учесници скупа били су:


Локална самоуправа, ЈАЗИП, комуналци, ловци, пчелари и "еколози", покушали су се договорити о начину и могућностима садње уз примену основног начела - легалитета. Испоставило се да је до садница много лакше доћи него их засадити - уз поштовање позитивних законских прописа, локалних одлука и поред максимално добре воље свих учесника. Водно земљиште је велики проблем и потенцијал за садњу, али га не можемо решавати без стараоца - Вода Војводине, који се нису одазвали позиву.

Чињеница је да се никаква садња на јавној површини не може извести без претходног пројекта, који је услов за уговор о садњи. Контрола републичке инспекције одвраћа локалну самоуправу од сваке помисли на исхитрене, ад-хок акције садње, без издавања потребних дозвола. Међутим, зашто нема бојазни од санкција код виновника честих пожара трске и стрњике који сваке године прогутају стотине садница.  Ово је проблем који у доброј мери обесмишљава напоре љубитеља природе и носиоце послова садње у нашем локалу и којим се морамо посебно позабавити.

Изван урбаних делова заједнице, искључиво овлашћење за садњу у нашем локалу има ЈАЗИП - јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду. Међутим ово предузеће нема довољно капацитета да задовољи јавни интерес за садњом, али зато може да ангажује или позове у подршку друге субјекте из цивилног или пословног сектора да им помогну у свом послу. Удружења ловаца, пчелара и Еколошки покрет ставили су се на располагање овом предузећу у заједничком интересу.

Учесници скупа изнели су своје спознаје о локацијама које би ваљало пошумити, озеленити, очистити... шефици одељења за пољопривреду, локални економски развој и привреду у локалној самоуправи, Миљи Кнежевић, која се прихватила обавезе да провери њихову расположивост и могућност локалне самоуправе да финансира хитну израду пројеката, барем за део тих локација. Учесници састанка су се сагласили да се све саднице, које нам стигну "морају удомити", у противном, то би заиста било поразно!

Назначене су локације на излетишту Провалије, у насељу Виногради, неки стамбени блокови у Врбасу, Лазин парк... које ћемо "напасти" пројектима и садницама! Нису заборављена и насељена места а добра сарадња ЈАЗИП-а са сеоским месним заједницама гарантује добар ехо за садњу. Мноштво локалитета би се требало очистити од сувог дрвећа, сибирског бреста, шикаре, пањева, чиме би се добио додатни простор за садњу. "Закачили смо" проблематику ветрозаштитних и зелених заштитних појасева и брзо закључили да захтева посебно време и много више актера, посебно из правосуђа, катастра, инспекције...

Рокови за пролећну садњу су скраћени и немамо много времена за губљење, чега смо сви свесни. Оно што учинимо у наредних пар недеља "показаће од чега смо направљени"! Локална самоуправа исказала је добру вољу и конкретну сусретљивост да учени све што је у њеној надлежности и тренутном капацитету. Овај састанак био је пример добре међусекторске сарадње и конкретне примене другог ступца Архуске конвенције - учешће грађана у раној фази одлучивања по питањима животне средине.

Организација скупа омогућена је реализацијом пројекта "Заједно за активно грађанско друштво - АКТ", који је добио подршку Владе Швајцарске а спроводе га Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе. Мишљење које је изнето у овом чланку је мишљење аутора и не представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetas-а или Грађанских иницијатива. Подршку смо добили и од компанија: Витал, Шећерана Црвенка, Суноко и Индустрије меса Карнекс.