ВЕСТИ - ЕПВ

Представка комуналном предузећу из Врбаса

ПЛАЋАЈ И НЕ ПИТАЈ КАКВУ ВОДУ ДОБИЈАШ!?

Еколошки покрет Врбаса доставио је представку вд директору ЈКП Комуналац из Врбаса, Синиши Адамопвићу због, по нама, скандалозног и конфузног саопштења објављеног на интернет порталу Наше место, у којем без икакве суптилности подређују лош квалитет пијаће воде у насељним местима Општине Врбас, обавезној наплати, уз сугестију "морања плаћања неисправне воде" револтираним грађанима (што је по нама јавна претња), који су охрабрени првостепеном пресудом Основног суда у Врбасу против овог јавног предузећа! Такође смо им проследили Захтев за информације од јавног значаја у вези квалитета воде на еко чесмама и у вези извесности реализације пројекта прикључења села на водоснабдевање из Врбаса.

Поштовани г. Адамовићу!

Достављамо Вам представку у вези саопштења ЈКП "Комуналац" Врбас од 12.11.2019. године, објављеног на порталу "Наше место", а због непотпуних и делом неистинитих информација које оно садржи, а које би могле да створе лажан утисак задовољавајућег стања водоснабдевања у несељеним местима Општине Врбас - "вредног наплате комуналне услуге".

Наиме, ставка на комуналном рачуну "ВОДА - ДОМАЋИНСТВА ВРБАС" не наговештава потрошачима воде у насељеним местима Општине Врбас да она није за пиће нити за кување, већ је само техничка вода, због садржаја арсена преко граничних вредности, чиме сте створили конфузију код дела наших суграђана да постоји адекватна и довољно квалитетна услуга комуналног предузећа и да је они морају плаћати у пуном износу и поред забране коришћења воде за пиће и кување од стране надлежне инспекције.

Скрећемо Вам даље пажњу да не постоји нама позната облигација између грађана и комуналног предузећа за супституцију кућне чесмоваче за воду са еко чесми, која ће се наплаћивати путем комуналних рачуна, што вам је делимично послужило као оправдање за наплату воде у пуном износу.

По нашим спознајама вода на еко чесмама у насељеним местима је неуједначеног квалитета са већим бројем неисправних сензора и славина, са већим бројем разваљених металних држача за посуде за воду, са смећем око славина у континуитету, што производи ризик за развој патогених микроорганизама. Ово стање није само тренутно већ се одржава у дужем минулом периоду, што нам јасно говори да еко чесме немају адекватно инвестиционо одржавање, нити оне у оваквом стању могу бити замена за неисправну пијаћу воду у њиховим домовима, а насупрот Вашој јавној тврдњи.

Евидентно присуство вандализма на еко чесмама не може Вас такође оправдати, јер по нашим спознајама, ЈКП Комуналац нема квалитетан систем управљања ризицима којим би сте, поред многих других ствари, покренули јавну кампању према грађанима, активном цивилном сектору, полицији, тужилаштву и другим надлежним институцијама, која би направила притисак на виновнике противправног понашања на јавном добру, нити сте сами или са оснивачем (Општином Врбас) успели да обезбедите редовно инвестиционо одржавање, између осталог и за санирање штете на еко чесмама, како би сте обезбедили континуитет комотне и безбедне приступности еко-чесми и барем на овакав начин оправдали наплату пијаће воде по селима. Успут, да Вас подсетимо да су еко чесме направљене као привремено решење, које траје већ скандалозних 13 година! Опште је познато да се привремена решења која трају предуго, полако претварају у проблем, што је овде очигледан случај.

Закључујемо да пијаћу воду, као есенцијалну супстанцу за одржавање живота људи, коју сте по закону дужни обезбедити, дефинитивно не обезбеђујете грађанима насељених места Општине Врбас, те да ваше најаве скорог повезивања села са водоводном мрежом Врбаса ни у коме случају не ускраћује легитимно право грађанима да изоставе од плаћања ставку комуналног рачуна: "ВОДА - ДОМАЋИНСТВА ВРБАС" и то до момента обезбеђења здравствено исправне воде испред њихових уличних капија или до промене ставке вода на комуналном рачуну у "ТЕХНИЧКА ВОДА" и то са разумно нижом ценом у прецизно дефинисаном року, уз претходну санацију еко чесми до њихове потпуне исправности - што би евентуално могли да учините, јер би то можда био знак друштвене одговорности према корисницима својих услуга.

Због свега горе наведеног, ми се "у потпуности слажемо" са завршном констатацијом из Вашег саопштења да ЈКП "Комуналац" тренутно није модерна комунална фирма и да не обезбеђује грађанима Општине Врбас високи квалитет комуналних услуга.

А то, да ли постоји перспектива модернизације и поправљања квалитета ваших услуга које нам наговештавате у саопштењу, барем у делу испоруке пијаће воде у насељеним местима, утврдићемо из одговора на наш Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, којег вам достављамо у прилогу (писмено смо га вама и локалној самоуправи већ доставили) о чему ћемо обавестити јавност и заинтересоване субјекте с обзиром на животну важност теме коју обрађујемо.

Срдачан поздрав!

Захтев за информације од јавног значаја упућен ЈКП "Комуналац" из Врбаса и Општини Врбас садржи следеће ставке:
1.Пројекат повезивања насељених места Општине Врбас са водоводним системом у Врбасу.
2.Одлуку, уговор, решење и/или сваки други документ којег су потписали одговорна лица у Општини Врбас и ЈКП „Комуналац“ Врбас са овлашћеним представницима немачке банке KfW и Владе Србије о суфинансирању горњег пројекта.
3.Одлуку Општине Врбас о суфинансирању горњег пројекта.
4.Све анализе воде на еко чесмама у насељеним местима Општине Врбас у 2019. години.