ВЕСТИ - ЕПВ

Састанак са члановима удружења Грађанска маса у Кули

ЈАЧИ ПАРТНЕРИ, ДАЉИ ДОМЕТИ!


Уз претходни договор, јуче смо одржали саветовање са руководством удружења Грађанска маса у Кули и са активним грађанима Куле, на тему унапређења сарадње, кроз подизање њихових капацитета ради квалитетнијег заједничког наступа у бржем решавању еколошких проблема у суседној Општини.Дискусија је, између осталог, усмерена на законску процедуру за приступ информацијама од јавног значаја, праћењу општинских објава и учествовању на јавним увидима, писању поднесака органима државне управе, сихронизацији поступања код уочавања акцидентних ситуација... Партнерима смо скренули пажњу на потребу сталне анимације активних грађана у своје редове, нарочито младих, планско и заједничко наступање према генераторима проблема, те стараоцима и носиоцима послова надзора и контроле.

Ради профилисања организације младе комшијске организације, неопходан је стални позитиван утицај на остварењу јавног интереса. Због тога се мора радити на подизању административних капацитета и развијању партнерстава са локалним удружењима која у свом статутарном оквиру имају сегмент заштите животне средине, попут пчелара, голубара, ловаца, риболоваца, кунићара... а неговање волонтерског и добровољног рада, јасно ће указати на оправданост подршке за рад удружења из буџетских средстава.

У закључку састанка договорили смо се да наше сусрете одржавамо што чешће, при чему их више треба везивати за конкретне проблеме са терена.

Цивилно саветовање је оргаизовано у склопу нашег пројекта "Грађани у акцији - здружено у корист природе", којег је подржало Министарство заштите животне средине. Подршку реализацији пројекта добили смо и од индустрије меса Карнекс, компаније Суноко, фабрике уља и биљних масти Витал и фабрике алкохола Реахем!