ВЕСТИ - ЕПВ

ЕПВ на седници Одбора за животну средину АПВ

ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА КОНАЧНО НА ВИДИКУ!?

Еколошки покрет Врбаса данас је присуствовао седници Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине АПВ, уз разумевање и добру вољу председника Одбора, Браниславе Јефтић. Избор момента није био ни мало случајан, обзиром да је на Дневном реду стајао предлог Одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимента дела канала ХС Врбас-Бездан од ушћа у канал Бечеј-Богојево до хидрочвора Врбас (Шлаис), другим речима, чишћење Великог бачког канала кроз град Врбас.

МАЛО ЈАЧЕ СЛИКЕ 

Увиђајући добре стране цивилног присуства на састанцима Одбора, гђа. Јефтић је најавила увођење редовне праксе позивања компететних представника цивилног друштва, тј. увођење "зелене столице", што би био конкретан допринос примени Архуске конвенције у Србији у њеном првом и другом ступцу - доступност информација и учешће јавности у раној фази доношења одлука од важности за животну средину. Ова пракса се увелико примењује у Републичкој Скупштини.

Председавајућа је представнику цивилног сектора омогућила да учествује у дискусији и да се обрати члановима Одбора и помоћнику покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине - Светлани Килибарда, која је као известилац упознала присутне са поступком израде просторног Плана за чишћење канала. Посланици, чланови одбора изразили су велико занимање за квалитетним решењем овог проблема, схватајући да ће државна управа одговорним и професионалним односом према једном од највећих еколошких и водопривредних проблема у региону одредити свој капациет и референцу за решењем било којег другог, сличног проблема у Војводини и шире, у Србији!

Једногласном Одлуком Одбор ће препоручити Скупштини АПВ (седница је заказана за 12.10) да се покрене израда овог документа за којег је Покрајинска Влада издвојила 18 милиона динара из буџетских резерви, пошто Општина Врбас није имала та средства.

Покретањем израде овог важног документа започела је III и коначна фаза ремедијације ВБК, у оквиру којег ће се урадити и стратешка процена утицаја овог Просторног плана на животну средину у Врбасу. Процена утицаја даће оквире за примену технологије чишћења којом се неће угрозити живи свет и неће (још више) нарушити здравље људи! 

Треба истаћи да је ремедијација Великог бачког канала ушла у национални приоритет за међународну помоћ (склони смо веровати и уз нашу малу "подршку")! Ово је даље утицало да се Ресорно Министарство за животну средину укључи у трку за средства ППФ-8 програмског фонда ЕУ са идејним пројектом ремедијације ВБК. Према информацијама којима располажемо, одлука ЕУ Комисије у Бриселу очекује се до Нове године. Позитивно решење омогућило би добијање средстава за израду целокупне планско-техничке документације неопходне за расписивање тендера, а потом добијање и главних средстава за чишћење канала, наравно, најбољом доступном технологијом! 

У том случају, по проценама стручњака из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, канал би могао да буде чист за неких 30 месеци!

Представљајући интересе наше организације и огромног броја забринутих грађана Врбаса, истакли смо потребу учешћа представника ЕПВ у свим јавним дебатама по овом проблему и нарочито у радној групи за мониторинг  животне средине у току извођења радова ремедијације, што је наишло на одобравање чланова Одбора! 

Одлазак на овај скуп омогућен је реализацијом пројекта "Оснаживање одговорности и обавеза за бољу животну средину", који се реализује уз подршку програма CSOnnect, а којег спроводи Регионални центар за животну средину (РЕЦ). Програм финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA). Активност је подржана и од стране Министарства за заштиту животне средине.