ВЕСТИ - ЕПВ

Кампања у Прибоју

ЕКОЛОШКА СИГУРНОСТ У ПРИБОЈУ

У четвртак, 26. априла у оквиру ОЕБС пројекта „Локална еколошка сигурност“ организовали смо састанак Фокус групе у Прибоју. Организацију састанка помогла је Општина Прибој, Еколошки покрет Прибој и ЈКП „Услуга“ из Прибоја.

ФОТО ГАЛЕРИЈА ИЗ ПРИБОЈА

 

У припреми састанка од стране волонтера Еколошког покрета Прибоја анкетирано је преко 200 грађана на тему стања животне средине, урбане културе и поверења у државне институције у овој области. 

ЈКП „Услуга“ из Прибоја поставила је готову амбијенталну таблу крај пешачког висећег моста преко Лима са пригодном еколошком поруком. 

Прелиминарна истраживања локалног амбијента, резултати анкете, квалитетна дискусија учесника фокус групе, те мноштво нових спознаја, произвели су закључке, који би могли да постану смернице одговорним институцијама али и организованом цивилном сектору за преиспитивање и одређивање приоритета у свом раду.

Ево најважнијих закључака али и наших запажања:

- Општина Прибој је донела локални План одрживог развоја и оформила канцеларију ЛЕР-а која ће координирати реализацијом овог плана. Такође је приступила регионалном плану управљања отпадом заједно са општинама Пријепоље, Нова Варош и Сјеница.

- Регионална депонија ће се налазити на територији Општине Пријепоље. Реализација овог Плана је још у припремној фази, тако да Општина још није израдила пројекте изградње трансфер станице, рекултивација и затварање постојећег сметлишта, сепарације корисног отпада... У овој општини још није спроведена озбиљнија кампања прикупљања секундарне сировине и едукације грађана о потреби обављања овог посла.

- Локални еколошки акциони план није урађен и за сада није извесно када ће се то десити.

- Успешна реализација ИПА пројекта прекограничне сарадње РС – БиХ, Општине Прибој са – Општином Рудо у заједничком, организованом прикупљању смећа из домаћинстава обе општине, упућује на евидентне потенцијале локалне управе у спровођењу комплексних ЕУ процедура и реализацији напредних пројектних идеја.

- У граду Прибоју постоји канализациона мрежа али све фекалне и отпадне индустрије воде се без пречишћавања испуштају у реку Лим.

- Урбана култура грађана је на прилично ниском нивоу. Приметне су гомиле одбачене пластичне амбалаже, посебно уз обалу Лима. Овакво стање омета снажнију туристичку анимацију, имајући у виду изузетне природне потенцијале, културно-историјско наслеђе и услове за развој бањског и наутичког туризма. 

- Осећа се недостатак и изузетна потреба што хитније израде Стратегије туристичког развоја, чија реализација ће бити вероватно најважнија полуга развоја, део борбе против сиромаштва, али и заштита непроцењивих природних и историјских вредности на њеној територији.

- Постоји евидентан проблем са псима луталицама и Општина има намеру ускоро да крене у израду пројекта изградње азила за псе.

- Већ дуже време у Прибоју не ради Канцеларија за младе, иако је Општина донела акциони план за младе. Ово представља озбиљну сметњу организовања младих уз системску подршку локалне управе. Канцеларија ОЕБС-а у Новом Пазару озбиљно се заузела за активирање канцеларије, те је почетак њеног рада сасвим известан.

- Невладин сектор у Прибоју генерално је неактиван, малобројан и недовољно организован, са слабом подршком од локалне управе. Требало би едуковати локалне власти за сарадњу са невладиним сектором. У овој малој средини приметан је утицај политике на активности НВО. Међутим, није само проблем у локалним властима. Оба сектора морала би да раде на побољшању својих односа а и грађани у томе имају значајну улогу. 

- Међу ретким успешно организованим удружењима је Еколошки покрет Прибоја, који има потенцијала да постане центрифуга омладинског активизма у овој Општини. 

- Постоји евидентна потреба додатне едукације младих, посебно у области заштите животне средине и одрживог развоја.

Заједничка је оцена да овакви састанци морају ући у уобичајену и редовну процедуру сарадње општинске управе са локалним актерима, како би њене одлуке добиле ширу подршку грађана и тиме на њиховој одрживости.

Листа присутних организација/органа на фокус групи:

Општина Прибој (Одељење Локалног економског развоја, Инспекција заштите животне средине, Одељење за урбанизам и планирање), Мисија ОЕБС у Србији, Општина Рудо – БиХ, Министарство заштите животне средине и просторног планирања, ЈП Дирекција за изградњу – Прибој, ЈКП „Услуга“ Прибој, Дом културе – Прибој, Дом здравља – Прибој, Еколошки покрет Прибоја

 

Anketa

Da li ste...

nekada podneli prijavu za neki ekološki problem?

1 glas

Anketa

Da li ste

nekada skrenuli pažnju na ružno urbano ponašanje nekome van svoje familije

1 glas

 

 

Поштовани посетиоче!

Наш је пораз твоја равнодушност на садржај који ћеш наћи на овим страницама. Утисак, сугестија и аргументована критика учиниће те важним чиниоцем промена нашег запуштеног и угроженог амбијента!

Као оснивачи покрета “сретно смо се родили” у крајње запуштеној средини, сиромашној људском свести, препуној небриге, бахатости, помирљивости и лицемерја, што управо годи нашем немирном духу, прохтевном на изазове и сучељавања.

Еколошки покрет Врбаса

  • Јожефа Атиле 22, Врбас 21460
  • Tel: 063.88.77.972
  • Факс: 021/706-666
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Web: ekovrbas.net